Naše pokusy o realizaci historických oděvů začaly někdy v roce 2003. Postupně se vyvíjely naše znalosti a dovednosti, rozrůstala literatura i pramenná základna. Každý ze zde představených oděvů odpovídá úrovni našich znalostí v době, kdy vznikl. Oděvy obvykle zpětně neupravujeme, nepřešíváme.

Oděvy, šijeme výhradně pro svoji potřebu a jejich vznik mívá dva důvody - použití při nějaké z akcí, kterých se účastníme, nebo zájem "věděcký", badatelský - vyzkoušet konstrukci, technologii apod. Proto jsou některé oděvy propracované technologicky do detailů (když se zkoušela technologie) nebo naopak některé jsou šité i na stroji (pokud se zkoušela jen konstrukce, ověřoval střih, či je oděv pro městské slavnosti apod.)

Příležitosti použití  uzpůsobujeme i použité textilie. Při vytváření historických oděvů dnes se nevyhneme řadě kompromisů, pohled na ně může být různý. V případě textilií dáváme přednost vzhledu před materiálem. Tedy použijeme takový materiál, který má pokud možno alespoň dobový vzhled, vzor, případně další požadované vlastnosti, přičemž materiálové složení je až druhotné. Důvody použití konkrétních textilií a jejich parametry jsou uvedeny v realizačních zprávách.

Rádi se podělíme o naše znalosti a dovednosti, diskutujeme a vyměňujeme poznatky. Prosíme, aby s našimi materiály bylo zacházeno slušně, nebyly vykrádány, kopírovány, dále šířeny.
Níže jsou popsány jen některé naše oděvy. Dobrý historický oděv netvoří jen jedna hlavní oděvní součást, jeho kvalitu tvoří hlavně to, že je kompletní, tedy včetně všech doplňků. Ty v realizačních zprávách obvykle uvedeny nejsou, vždy se však snažíme, aby i ty byly správně konstruované a dobře doložené prameny.

 

kruselery

 karnáč

zelený reprezentační

2012-2013 zima 2013 léto 2013

teplý surcot

 teplý surcot 

půlený surcot

zima 2012 jaro 2012 léto 2012

puleny surcot

pourpoint

cotehardie

zima 2011 2011-2012 zima 2011

pruhovany sur.

surcot Manesse

lovecký cotte

srpen 2007 srpen 2009 únor 2009

vlněný cotte

dalmatika "Václav"

párové surcoty

březen 2009 březen 2009 leden 2008

 gardecorps 

cotte Manesse

doublet

srpen 2007 duben 2007 duben 2007

" Lady Camoys"

bezboký surcot

gardecorps

srpen 2007 duben 2007  2006