Realizační zprávy

Ke každému vytvořenému oděvu zhotovujeme tzv. realizační zprávu. Jedná se o dokument popisující vznik oděvu od vyhledání a interpretace pramenů až po zhotovení a praktické nošení oděvu.
Zprávy jsou řazeny chronologicky, obsah a úroveň zde uvedených realizačních zpráv odpovídá úrovni našich znalostí a dovedností v době, kdy zpráva vznikla.

Realizační zprávy nejsou dokumenty určené k publikaci. Vznikly jako soukromé poznámky při tvorbě oděvu a tak je třeba k nim přistupovat. Dáváme je na našem webu k nahlédnutí, prosíme, aby nebyly dále kopírovány a jejich obsah rozebírán a dále uveřejňován. Dáváme je sem také jako motivaci ostatním, aby své výtvory  dokumentovali.
Zpracování realizačních zpráv se řídí námi pro tento účel vytvořenou metodikou realizačních zpráv, která je  ke stažení zde. 

 

realizační zprávy k našim oděvům ve formátu pdf:

 2013 reprezentační hedvábný oděv ženský 

2012 půlený surcot ženský

2012 teplý vlněný oděv s kápí mužský

2012 teplý vlněný oděv s kápí ženský

2011 cotehardie

2011 půlený surcot s kápí mužský

2011 pourpoint

2010 kruseler

2010 taštička

2010 pruhovaný surcot

2009 gardecorps paní de Merpins

2009 hedvábný surcot Manesse

2009 dalmatika Václav

2009 vlněný oděv mužský

2009 vlněný oděv ženský

 2008 košile (cotte)  

 2007 lady Camoys 

2007 kabátec - doublet

2007 bezboký surcot

2007 kabátec manesse