Naše články a texty o odívání 

 

Voda, P.: Realizační zpráva. Metodika dokumentace realizace historického oděvu.  Elektronický dokument, Bohuslavice, 2012, 3s.

   Text je souborem doporučení jak dokumentovat realizaci historického oděvu pomocí tzv. Realizační zprávy. Popisuje strukturu zprávy, obsah a formu jednotlivých kapitol, doporučené parametry nákresů a fotografií.  Dokument je ke stažení v pdf zde.

 

Voda, P.: Kabátce v pramenech 14. století.  Vlastním nákladem, Bohuslavice, 2011, 87s.

    Knížka se věnuje vývoji těsného mužského oděvu - kabátce - v jednotlivých dekádách 14. století, který dokládá písemnými a obrazovými prameny.  Text je rozdělen na dvě hlavní části. První část obsahuje výpis dostupných písemných pramenů střední a západní Evropy, které kabátce zmiňují, druhá část pak na základě těchto písemných zmínek a analýzy množství ikonografických pramenů mapuje vývoj a jednotlivé varianty kabátců. Součástí je 11 barevných obrazových tabulí s 62 obrázky.
Kniha formátu A4 v brožované vazbě je k zakoupení u autora, cena 350Kč.

Ukázka částí vybraných kapitol (obsah, úvod, metodika, prameny, kapitola hlavního textu, část literatury, seznam obrázků)  ke stažení v pdf zde.

 

Voda, P.: Ženské účesy a pokrývky hlavy ve 14. století.  Vlastním nákladem, Bohuslavice, 2011, 27s.

 Útlá knížka je upraveným a doplněným příspěvkem předneseným na Semináři historie odívání 2009. Zabývá se jednotlivými typy ženského účesu a pokrývek hlavy ve 14. století a jejich vývojem, dokládá je na 45 vyobrazeních. Popisuje také metodiku zkoumání oděvní problematiky.

Kniha formátu A4 v brožované vazbě je k zakoupení u autora, cena 150Kč.

Ukázka částí vybraných kapitol (obsah, úvod, kapitola hlavního textu, literatura, seznam obrázků) ke stažení v pdf zde

 

 

Voda, P.: Vývoj těsného mužského oděvu ve 14. století.  In: Sborník semináře historie odívání 2011. TIGRIS s.r.o, Zlín, 2011. ISBN 978-8086062365

 Článek k příspěvku přednesenému na Semináři historie odívání 2011. Zabývá vývojem kabátců a jejho typy v jednotlivých dekádách 14. století, uvádí přehled písemných pramenů.  Na jeho základě vznikla rozšířením výšeuvedená kniha.
Sborník je ke koupi u vydavatele (viz kostym.cz), k zapůjčení je v Národní knihovně a některých krajských knihovnách.

 

Voda, P.: Známé francouzské sochy jako zdroj informací o odívání. Elektronický dokument. 2008.

První článek týkající se oděvní problematiky. Popisuje několik známých francouzských soch z hlediska odívání, všímá si detailů důležitých pro poznání konstrukce oděvu. Důležité jsou detailní fotografie soch a jejich částí z různých úhlů.

K dispozici v elektronické podobě zde: Francouzské sochy

 

Voda, P.: Ženské účesy a pokrývky hlavy ve 14. století. In: Sborník semináře historie odívání 2009. Hřibová, Zlín, 2009. ISBN 978-80-254-4639-3

 Článek k příspěvku přednesenému na Semináři historie odívání 2009. Zabývá se jednotlivými typy ženského účesu a pokrývek hlavy ve 14. století a jejich vývojem, popisuje také metodiku zkoumání oděvní problematiky.
Sborník je dočasně vyprodán, k zapůjčení je v Národní knihovně a některých krajských knihovnách.

 

Voda, P.: Středoveké textilní památky na Pražském hradě. In: Sborník semináře historie odívání 2009. Hřibová, Zlín, 2009. ISBN 978-80-254-4639-3

Článek k příspěvku přednesenému na Semináři historie odívání 2009. Uvádí přehled středověkých textilních památek v depozitářích Pražského hradu, zejména tzv. textilie ze staré královské hrobky. Přehled byl vytvořen na základě tehdy dostupné literatury a informací, některé již byly upřesněny. Obsahuje také seznam článků k dané problematice, které se jinak obtížně dohledávají.
Sborník je dočasně vyprodán, k zapůjčení je v Národní knihovně a některých krajských knihovnách.

Seznam literatury uvedený v článku je   ke stažení v pdf zde